a
a

Varausehdot

Nämä Hotelli Lillan (”Lillan Nordic Oy”) varausehdot (”Varausehdot”) koskevat yksittäisten henkilöiden majoitusvarauksia Hotelli Lillanissa. Majoitusvarauksen tekijästä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Ryhmävarausten varausehdot sekä peruutus- ja muutosoikeuksia koskevat tiedot saat Hotelli Lillanin myyntipalvelusta erikseen ryhmävarausta tehdessäsi. Ryhmävarauksesta on kyse, kun Asiakkaan tekemään majoitusvaraukseen kuuluvien hotellihuoneiden määrä on 5 tai enemmän.

HINNAT JA MAKSUT

Hotelli Lillanin tarjoamien hotellihuoneiden (jäljempänä yksittäin ”huone”) hinnat vaihtelevat ajankohdan sekä kysynnän mukaan. Hotelli Lillan voi myös tarjota erilaisia majoituksen yhteydessä käytettävissä olevia lisäpalveluita (kuten aamiainen, erilaiset lahjakortit, pysäköinti jne.), joiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. Hotelli Lillan voi lisäksi harkintansa mukaan tarjota huoneita ja lisäpalveluita erilaisin tarjous- ja yhdistelmähinnoin rajoitettujen tarjouskampanjoiden osana. Kaikki kulloinkin voimassa olevat hinnat ja tarjoukset ovat nähtävillä Hotelli Lillanin verkkosivuilla osoitteessa www.lillan.fi. Asiakas hyväksyy varaamaansa hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset, jotka on kerrottu varausprosessin yhteydessä esim. Hintayhteenvedossa ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Asiakkaan tekemä huonevaraus maksetaan etukäteen varauksen tekemisen yhteydessä, ellei Hotelli Lillan ole erikseen toisin ilmoittanut. Hotelli Lillanilla on oikeus tehdä luottokorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta.

VARAUKSEN TEKEMINEN JA VAHVISTAMINEN

Huonevaraukset tehdään internetin kautta osoitteessa www.lillan.fi. Asiakkaan on varausta tehdessään ja viimeistään 24 tuntia ennen ilmoitettua saapumispäivää ilmoitettava Hotelli Lillanin edellyttämät henkilötiedot kaikkien Asiakkaan kanssa samaan majoitusvaraukseen kuuluvista henkilöistä. Mikäli Asiakas ei anna näitä tietoja edellä mainitulla tavalla, Hotelli Lillanilla on oikeus olla vahvistamatta Asiakkaan varausta tai peruuttaa jo tehty varaus ja palauttaa Asiakkaan maksama hinta Asiakkaalle. Asiakkaan tekemä varaus tulee Hotelli Lillanille sitovaksi, kun Asiakas on suorittanut maksun huoneen varauksen yhteydessä ja saanut Hotelli Lillanin varausvahvistuksen sähköpostitse. Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu välittömästi lainsäädännön tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta. Vahvistettua hintaa ei kuitenkaan voida tällöin korottaa. Ulkoisten myyntikanavien kautta tehdyissä varauksissa pätevät soveltuvin osin ensisijaisesti ulkoisen myyntikanavan varausehdot.

VARAUKSEN VELOITUS JA MAKSUEHTO

Majoitusvaraus maksetaan huoneen varauksen yhteydessä. Mikäli majoitusvarausta ja muita Hotelli Lillanin perimiä maksuja ei ole veloitettu sen keston ajalta kokonaisuudessaan huoneen varauksen yhteydessä, Hotelli Lillan veloittaa varausmaksun ja muut maksut erikseen asiakkaan uloskirjautumisen yhteydessä. 

PERUUTUSOIKEUS

Asiakas voi perua varauksensa käytetyn varauskanavan ja varatun hinnan mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Mikäli varaus on tehty Hotelli Lillanin kotisivujen kautta, peruutus tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lillan@lillan.fi. Peruutussähköpostissa tulee mainita majoitusaika ja varausnumero (ref.). Mikäli varaus oli tehty laskulla, muutoksista tai peruutuksista lähetetään mahdollinen uusi lasku tai hyvityslasku varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai perua varauksensa kuluitta viimeistään 48 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Asiakas saa maksunpalautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokortille. Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen saapumisajankohtaa ei varauksia enää voi muuttaa tai perua. Ryhmiin sovelletaan erillisiä varausehtoja, ja muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan myyntipalvelun kautta.

Huom! Booking.com tai muun varauskanavan kautta tulleet varaukset pitää muuttaa ja perua samaa kautta kuin varaus on tehty. Muutos- ja peruutusoikeus ei koske varauksia, joiden ehtoihin oikeudet eivät sisälly. Sovellettavat peruutusehdot voivat vaihdella valitun huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Asiakkaan varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ilmenevässä tuotekuvauksessa. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti sovellettaviin peruutusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Laskutettavien varausten tapauksessa ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei ole pätevä peruutus, vaan peruutuksesta täytyy ilmoittaa Hotelli Lillanille erikseen peruutusehtojen puitteissa.

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Hotelli Lillanilla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hotelliin ja/tai huoneisiin sisäänpääsyyn oikeuttavia avaimia ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä huoneessa on huoneen kapasiteetti eli yhden hengen huoneessa 1 henkilö ja kahden hengen huoneessa 2 henkilöä. Poikkeuksena ovat sellaiset perheet, joissa lapsi on alle kuusivuotias ja majoittuu vanhempiensa kanssa samassa huoneessa. Hotelli Lillanilla ei tällöin kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa huoneeseen lisää vuodevaatteita tai pyyhkeitä. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Hotelli Lillan ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai hotellista. Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä ja siten esim. estää huoneen siivouksen, on Hotelli Lillanilla oikeus velottaa Asiakkaalta klo 12.00 jälkeen 50€ kultakin alkavalta tunnilta, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen.

HOTELLI LILLANIN IRTISANOMIS- JA PURKUOIKEUS

Mikäli huoneen varaus jatkuu laskun eräpäivän jälkeen ja mikäli erikseen laskutettavaa varausmaksua tai muita Hotelli Lillanin perimiä maksuja ei ole maksettu viimeistään laskun eräpäivänä, on Hotelli Lillanilla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Irtisanomisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas, majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla Varausehtoja tai järjestyssääntöjä, on Hotelli Lillanilla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään muun muassa: (i) avaimen luovuttaminen muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (ii) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa; (iii) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen, kuten ansiotoiminnan harjoittamiseen, ilman Hotelli Lillanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; (iv) hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä (v) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja tai hotellin järjestyssääntöjä, pidättää Hotelli Lillan oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen niiden alkamista. Jos Hotelli Lillan peruu Asiakkaan tekemän uuden varaukset edellä mainitulla perusteella, on Hotelli Lillanin vastuu rajoitettu Asiakkaan etukäteen maksamien maksujen palauttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin Hotelli Lillanin päättäessä sopimuksen edellä määrätyn mukaisesti.

 

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Hotelli Lillan ei ole vastuussa mistään vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka aiheutuu sellaisesta Hotelli Lillanin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota Hotelli Lillanin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään, rajoituksetta, esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä. Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, Hotelli Lillanilla on oikeus perua Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (mikäli ylivoimainen este syntyy ennen tätä aikaa) tai sen aikana (mikäli ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). Hotelli Lillan ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä siitä tiedon saatuaan. Mikäli Hotelli Lillan peruu Asiakkaan varauksen ylivoimaisen esteen johdosta, on Hotelli Lillanin vastuu rajoitettu Asiakkaan jo maksamien maksujen palauttamiseen. Hotelli Lillanilla ei sanotuissa tapauksissa ole velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (kuten korvaavan majoituksen hankkimisesta Asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, matkakulut tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat mahdollisesti korvattavia Hotelli Lillanin tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

HUONEEN SIIVOUS

Useamman vuorokauden majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous pyydettäessä. Hotelli Lillanin henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä hotellihuoneessa majoituksen aikana, esimerkiksi tarvittavien huoltotöiden tai muun vastaavan syyn takia.

IKÄRAJAT

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotelli Lillanin pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus. Tämän vuoksi ja yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Hotelli Lillanissa majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hotellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä. Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen. Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.

Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty.

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. 

Tupakointi on sallittu ainoastaan Hotelli Lillanin osoittamalla erillisellä tupakointipaikalla hotellin alueella tai välittömässä läheisyydessä. Lemmikkieläinten tuominen ilmoittamatta hotellin tiloihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut majoittuja on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut.

Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avaimia on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hotellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita. Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa voi olla tallentava kameravalvonta (ks. asiakasrekisterin rekisteriseloste yllä). Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Hotelli Lillanin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat esillä hotellissa. Hotelli Lillanin majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Hotelli Lillanin tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

MAJOITTUJAN VASTUU

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Hotelli Lillan ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi. Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hotellille (mukaan lukien rajoituksetta yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), toisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle Asiakkaan, majoittujan tai näiden muun hotellin tiloihin päästämän henkilön huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan Asiakkaalta.

LÖYTÖTAVARAT

Hotelleihin unohdetut tavarat säilytetään hotellilla 3 viikkoa ja sitten ne toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun kerran viikossa, josta ne ovat tiedusteltavissa ja haettavissa kolmen kuukauden ajan. Lisätietoa Suomen Löytötavarapalvelusta löytyy osoitteesta www.suomenloytotavara.fi

HOTELLI LILLANIN VASTUU

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä Hotelli Lillanin vastaanottoon tai asiakaspalveluun viipymättä virheen havaittuaan, ja joka tapauksessa majoituksen aikana, jotta Hotelli Lillanin on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen kestäessä. Hotelli Lillan ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä mainitulla tavalla.

Jos Asiakas on saapunut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, Hotelli Lillan pyrkii ilman lisäkustannuksia hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen. Mikäli Hotelli Lillan ei voi lainkaan tarjota Asiakkaan varaamaa majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Hotelli Lillanin on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Hotelli Lillanilla on vastuu kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

MUUT EHDOT

Näillä Varausehdoilla ei heikennetä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia. Hotelli Lillan pidättää oikeuden näiden Varausehtojen muutoksiin. Hotelli Lillan pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassa olevaan versioon.

LILLAN NORDIC OY, 1.1.2022